Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

Inleiding

Beursvloer Stichtse Vecht neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@beursvloerstichtsevecht.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beursvloer Stichtse Vecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt middels een contact en/of aanmeldformulier, in correspondentie en telefonisch. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •   Voor- en achternaam 
 •   Naam bedrijf/organisatie 
 •   Adresgegevens 
 •   Telefoonnummer 
 •   E-mailadres 
 •   Geslacht (m/v)
 •   Foto

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Waarom verzamelt en gebruikt Beursvloer Stichtse Vecht uw gegevens

Het doel van Beursvloer Stichtse Vecht is om matches tot stand te brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Concreet worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen:

 • Om met u in contact te kunnen treden (telefonisch, per e-mail en/of post) en te reageren op door u gestelde vragen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of een gerichte mailing om u te informeren, interesseren en te betrekken. 
  Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om goederen en diensten te leveren 
 • In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht
 • Het afhandelen van financiële verplichtingen
 • Voor de naleving van wettelijke verplichtingen van de organisatie

 

Hoe lang Beursvloer Stichtse Vecht gegevens bewaart  

Beursvloer Stichtse Vecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Beursvloer Stichtse Vecht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het doel, waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, en/of onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beursvloer Stichtse Vecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het kan zijn dat Beursvloer Stichtse Vecht verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beursvloer Stichtse Vecht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beursvloer Stichtse Vecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons eenverzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beursvloerstichtsevecht.nl
Beursvloer Stichtse Vecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beursvloer Stichtse Vecht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@beursvloerstichtsevecht.nl. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beursvloer Stichtse Vecht is als volgt te bereiken:


 

Breukelen, 17 januari 2019